Nicki Minaj - Anaconda

Nicki Minaj - Anaconda

Nicki Minaj - Anaconda
Date: 20 Aug 2014
Author: NickiMinajAtVEVO
Duration: 00:04:50
Views: 760,061,398


Nicki Minaj Anaconda Cash Money Rap/Hip-Hop